TIME MANAGEMENT

We bekijken individueel waar jij je tijd beter kunt spenderen en indelen.

Hoe gaan we te werk?

We organiseren een intake gesprek en bekijken de probleemvraag.

Hierbij bekijken we alles telkens op een multidisciplinaire wijze: waarom is het moeilijk je tijd in te delen?

Bij een 2e sessie bekijken we alles zeer praktisch en gaan we creatief te werk.

Tijdens een 3e of 4e opvolgingsgesprek bekijken we de valkuilen en waar we eventueel nog kunnen bijsturen.

Een sessie van 1 uur kost 50 euro.

bel naar 0496/18 53 11 of mail naar sarah@avvizo.be