Als orthopedagoge ben ik reeds enkele jaren actief als coördinator en begeleidster in een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen.  Zo kon ik me verdiepen in het begeleiden van jonge mensen in het intense groeiproces dat zij doormaken op weg naar de volwassenheid.  De samenleving waarin onze kinderen en jongeren opgroeien is erg complex geworden. Kinderen worden enorm uitgedaagd om te voldoen aan steeds hogere eisen. Vaak resulteert dit in stress, spanning, problemen op school, in hun gezin of andere klachten. En zo wordt de zoektocht naar wie ze werkelijk zijn en de ontwikkeling van hun troeven en talenten belemmerd.

Tijdens de coaching gaan we samen op zoek naar een goede manier van omgaan met moeilijkheden en obstakels die op het pad komen. Hierbij staat het kind en zijn/haar verhaal centraal en wordt gestreefd naar optimale groei en ontplooiing. De sterktes, kwaliteiten en interesses van het kind zijn hierbij van grote meerwaarde.  Onder andere via mindfulness zal getracht worden om bewustwording, emotionele veerkracht, aandacht en creativiteit in het omgaan met moeilijkheden te cultiveren. Kinderen worden gestimuleerd om krachtiger en bewuster in het leven staan en weerbaarder zijn voor de moeilijkheden die inherent zijn aan het leven.

Meditatie

Kim De Smet is meditatie-experte.
Bekrachtigingscoaching
Het project ‘Sterker dan je denkt’  richt zich op kinderen en heeft als doel kinderen te bekrachtigen, hen te laten inzien dat zij baas zijn over hun gedachten en gevoelens en dat ze zelf hun ervaringen kunnen sturen. Door middel van meditatie, concentratieoefeningen, visualisaties en affirmaties laat Kim de kinderen spelenderwijs ontdekken dat zij hun eigen werkelijkheid kunnen creëren en dat een positief zelfbeeld en een sterk zelfvertrouwen van essentieel belang zijn om in hun eigen kracht te gaan staan. Van 6 tot 12 jaar.
Studiebegeleiding
Kim’s studiebegeleiding onderscheidt zich van reguliere studiebegeleiding in die zin dat zij ook hierbij gebruik maakt van concentratietraining en meditatietechnieken.  Kinderen verwerven op die manier het blijvend vermogen om zich beter te concentreren en op een structurele manier te werk te gaan bij het maken van hun huiswerk of het leren van hun lessen. Vakspecifieke begeleiding kan gegeven worden op het niveau van de lagere school, oudere kinderen kunnen bij Kim ook terecht voor ‘leren leren’.
Voor meer info mail naar sarah@avvizo.be of bel naar 0496/18 53 11